Интериорен дизайн

Ние от „BANIMAX“ се стремим да удовлетворим желанията на клиента, като го насочваме и пречупваме представите му през нашият професионален поглед и практика. От цялостната визия до най-дребния детайл. Съчетанието на функция, изработка и дизайн¬ се отразява в нашите проекти.
Нашите услуги:


Проектиране идеен и работен проект.

Това е началната фаза на проекта. Тук ние създаваме функционално разпределение на пространството, визия, ергономия, видове материали и цветово усещане. Предлагаме на клиента 3D-пространствена визуализация от която той може да добие ясна представа за проекта. След одобрение на проекта от клиента, работата ни продължава с изготвянето на работни чертежи за реализирането му.

Планиране и бюджетиране на проекта.

Тази част е много важна за клиента, на този етап когато имаме одобрение на идейния проект и работни чертежи , можем да направим и бюджет който да ни помогне при разпределянето на отделените средства за ремонт. След като видим каква е общата стойност на проекта , можем съответно да намалим или увеличим бюджета спрямо финансите Ви. Имате възможност да изпълните проекта на етапи, да го промените като изберете по-евтини или различни материали. Също можем да влияем на бюджета и с избора на подизпълнители.

Реализиране на проекта.

Когато сме готови със стъпка едно и две, започваме реализирането на проекта. Правим предварителен линеен график на ремонтните дейности които предстоят. Координираме го с подизпълнители и доставчици, така получаваме крайна дата за завършване на проекта.
Безплатна
доставка
-9 %
Идеен проект на тоалетна
Безплатна
доставка
-9 %
Идеен проект на баня
Безплатна
доставка
-9 %
Идеен проект на коридор
Безплатна
доставка
-9 %
Идеен проект на баня
Безплатна
доставка
-9 %
Идеен проект на баня
Безплатна
доставка
-9 %
Идеен проект на коридор
Безплатна
доставка
-9 %
Идеен проект на баня
Безплатна
доставка
-9 %
Идеен проект на баня
Безплатна
доставка
-9 %
Идеен проект на баня
Безплатна
доставка
-9 %
Идеен проект на баня
Безплатна
доставка
-9 %
Идеен проект на баня
Безплатна
доставка
-9 %
Идеен проект на коридор